Daarom De Opstap

Gelovig

Wij geloven dat elk kind even waardevol is. Een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen. Zo heeft Gods ons bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander. Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.

Vanuit dit geloof hebben wij, als team van CBS de Opstap en CKC de Wiedekieker, onze opdracht als volgt geformuleerd:

Waar wij in geloven

Wij geloven dat elk mens waardevol en geliefd is in Gods ogen. Dat wij talenten hebben die ontdekt, ontwikkeld en ingezet mogen worden. Wij geloven in kindgericht onderwijs; onderwijs waarin je mag zijn wie je bent en dat is afgestemd op wat je kunt. Zo bereiden wij kinderen voor om hun plek in te kunnen nemen in de samenleving van vandaag en morgen.

Waar wij voor gaan

Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn; ieder kind voelt zich bij ons gezien en gehoord. Zij ervaren ruimte en vertrouwen en leren te leren met en van elkaar, op eigen tempo en aansluitend op het eigen niveau. Zo ontdekken kinderen wie ze zijn, wat ze kunnen en willen.

Maatwerk

Ons ideaal

Ons ideaal is dat een kind zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau kan ontwikkelen én "eigenaar” is van zijn eigen ontwikkelingsproces (dus zoveel als mogelijk zelf de verantwoordelijkheid hiervoor heeft). Natuurlijk is hierbij het streven dat de kinderen minimaal de kerndoelen voor de verschillende vakken behalen.

Eén onderwijsgroep

Om dit ideaal te bereiken is er één onderwijsgroep gecreëerd, een unieke situatie: Alle leerlingen zitten in wisselende samenstelling bij en door elkaar. De groep wordt begeleid door 2 leerkrachten en een onderwijsassistent die hun aandacht, ondersteund door digitale middelen, verdelen over de kinderen. Hierbij wordt natuurlijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kwaliteiten en talenten van de teamleden. Juist doordat verschillende leeftijden door elkaar zitten is er meer rust; jongere kinderen worden geholpen door oudere kinderen. De kinderen die graag stil willen werken doen dat in de ‘stilteruimte’.

Rekenen op eigen niveau en tempo

Daarnaast werken de leerlingen van CBS de Opstap al enige jaren met de nieuwe rekenmethodiek Math van EXOVA (Excellent onderwijs voor allen). Kinderen doorlopen in eigen tempo de complete leerlijn van rekenen. Er is veel aandacht voor leren leren, motivatie en plezier in rekenen. De leerling kiest per leerdoel welke leermiddelen hem/haar helpen om de stof te beheersen. Math biedt passend onderwijs voor alle kinderen en is daarom ook heel geschikt voor zowel zwakke rekenaars als hoogbegaafde kinderen. Komend schooljaar hopen wij te kunnen starten met eenzelfde methodiek voor taal.

Goede ontwikkeling van de kinderen

Het team is blij met de nieuwe koers die op de Opstap gevolgd wordt: na een aantal jaar zo gewerkt te hebben valt op dat de leerlingen veel doelgerichter en zelfstandiger zijn gaan werken. Wat echter voor de teamleden van de Opstap voorop staat is dat de kinderen zich thuis voelen op school en goed met elkaar kunnen omgaan. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Regelmatig gaat de leerkracht met kinderen in gesprek, over het leren en over hun welbevinden.

Veilig

Een fijne en veilige sfeer is voor een kind een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Zowel de kinderen als de teamleden moeten met plezier naar school gaan. De Wiedekieker is een relatief kleine school waar een kind vanaf het moment dat hij binnenkomt wordt gezien.

De leerkrachten kunnen zich door de nieuwe manier van werken, in de vorm van kindgericht onderwijs, meer richten op de begeleiding van kinderen bij het leren. Omdat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, wordt de ontwikkeling van een goede en kritische werkhouding bevorderd. Zij leren samenwerken met klasgenoten. Dit houdt in dat zij leren invoelen in en zorgen voor de medeleerling, maar dat zij tegelijkertijd ook voor zichzelf leren zorgen. Doordat leerlingen steeds meer groepsdoorbrekend werken worden deze processen sterk bevorderd.

De lijntjes tussen ouders en school zijn zo kort mogelijk. Ouders zijn welkom om buiten de lestijden even binnen te komen lopen om te overleggen. Desgewenst kan er dan ook een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreider gesprek. Andersom neemt de leerkracht natuurlijk ook tijdig contact op met ouders als zij iets willen bespreken. Daarnaast worden er ook regelmatig ouderavonden en 10 minuten gesprekken georganiseerd.

CBS De Opstap biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!