Tussenschoolse opvang

Op CBS de Opstap is de mogelijkheid aanwezig om kinderen te laten overblijven. Een aantal ouders organiseren deze opvang en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De ouders krijgen persoonlijk bericht wat voor hen de kosten zijn. Deze worden maandelijks automatisch van hun rekening afgeschreven.

U kunt uw kind aanmelden bij Mevr. E. Loek via 0527 - 24 56 62

CBS De Opstap biedt passend onderwijs
op de basisschool!